Organizația gazdă a evenimentului - Asociația Doctoranzilor și Tinerilor Cercetători Maghiari din România (RODOSZ) organizează activități științifice și de construire a comunității pentru tinerii doctoranzi și cercetători din Transilvania de peste două decenii.

Cu conferința numită "Connect the Dots," dorim să continuăm tradiția de aproape 15 ani a RODOSZ-ului.

Scopul principal al conferinței este de a oferi oportunitatea atât doctoranzilor și tinerilor cercetători din țară, cât și din străinătate și din Ungaria să își prezinte rezultatele științifice. De asemenea, se dorește consolidarea relațiilor profesionale dintre diferitele forumuri și organizații științifice, precum și inițierea de noi colaborări sau dezvoltarea celor existente. În al doilea rând, după conferință, dorim să realizăm o culegere de conferințe care să ofere participanților o platformă de publicare.